Bestel veilig en snel uw alcoholvrije wijnen op Alcoholvrij.com

Modelformulier voor herroeping

Herroepingsrecht

 

"Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Alle voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht vindt u in onze algemene voorwaarden. Hieronder leest u een samenvatting van de voorwaarden.

Verplichtingen van de consument
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Na deze melding heeft de consument nog 14 dagen om het product terug te sturen.

Verplichting van de ondernemer
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele (standaard) verzendkosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. De ondernemer kan kosten in rekening brengen voor waardevermindering als de consument het product heeft gebruikt/beschadigd. De ondernemer kan het herroepingsrecht op een aantal punten uitsluiten als dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld." 

 Herroepingsformulier downloaden